Početna

GORA1- LetakA5_8str_verzija3_001 (Custom)

 


gradonacelnikDragi naši sudionici i posjetitelji manifestacije GORA, koja će se održavati u Gospiću, 27. i 28. ovog mjeseca, i to po prvi put, a sa ciljem ukazivanja na važnost planiranja i upravljanja gospodarskim i društvenim razvojem na konceptu održivosti prirodnih i neobnovljivih resursa, želim Vam izraziti srdačnu dobrodošlicu u Grad Gospić.

Namjera nam je u ova dva dana koliko traje manifestacija, potaknuti što veći broj građana i različitih društvenih skupina na veću odgovornost prema okolišu koji nas okružuje i u kojem živimo, jačati svijest o potrebi zaštite prirodnih vrijednosti za korist budućih naraštaja, te jačati partnerstvo i zajedničko djelovanje za istu svrhu .

Treba znati da novi globalni ciljevi održivog razvoja usvojeni na samitu UN-a u New Yorku, te proklamirani kroz europsku strategiju za pametan, održiv i uključiv razvoj – Europe 2020 , posebno naglašavaju važnost odgovornijeg ponašanje u oblikovanju politika i strategija gospodarskog i socijalnog napretka, a što podrazumijeva sustavnu skrb  za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti.

Zbog toga smo kroz manifestaciju „GORA“ odlučili dati svoj doprinos, i na razumljiv i svima dostupan način ukazati na važnost očuvanja vlastitog ekosustava, ali i učiniti da svatko od nas, iz dana u dan, svojim osobnim primjerom i postupcima, pridonosi tom cilju.

Sve ono što je kroz proteklo vrijeme predstavljalo komparativni nedostatak ličkog podneblja, danas, znamo to reći, predstavlja prednost. Iznimno  vrijedni prirodni resursi, autohtoni proizvodi koje odlikuje originalnost i kvaliteta, već sada privlače pažnju i predstavljaju okosnicu u planiranju budućeg razvoja. To ne znači da se trebamo opustiti, nego naprotiv. Sve prisutnija gospodarska i društvena neodgovornost predstavlja ozbiljnu prijetnju okolišu, zbog čega  se trebamo još više potruditi kako bismo osigurali vlastitu budućnost.

Uvjeren sam da će ova manifestacija dati doprinos jačanju potrebne svijesti i odgovornosti prema prirodi, te da ćemo se za nju brinuti, kako se ona do sada brinula za sve nas.

Jer ona je izvor života.

Gradonačelnik
Petar Krmpotić, dipl.politolog


sakic

Annales Pilar 2016: Koga (p)održava održivi razvoj

Uvodna riječ ravnatelja Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Vodeća su načela Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar izvrsnost, multidisciplinarnost i etičnost. Na tom tragu postavljen je ovogodišnji, petnaesti po redu Annales Pilar 2016: Koga (p)održava održivi razvoj? Riječ je o znanstveno-stručnom skupu koji ima za cilj okupiti istraživače/ice i članove/ice akademske zajednice iz društvenih i humanističkih područja te sudionike/ice iz ostalih područja društvenog života, civilnog društva i gospodarskih subjekata koji će u svojim izlaganjima obuhvatiti sljedeća tematska područja:

  • Ruralna područja i održivost – problemi i perspektive
  • Odnos urbanog i ruralnog u kontekstu održivosti
  • (Samo)održivost lokalnih zajednica i alternativni ekonomski oblici
  • Održivo korištenje prirodnih resursa i tradicijska znanja u suvremenom kontekstu.

Svrha je znanstvenog-stručnog skupa znanstveno promišljanje, umrežavanje i razmjena znanja o temi održivog razvoja upravo na području Republike Hrvatske. Zbog toga je ovogodišnji Annales Pilar okupio znanstvenike iz relevantnih hrvatskih ustanova, kao što su Filozofski fakultet  Sveučilišta  u  Zagrebu,  Institut  za društvena  istraživanja u  Zagrebu,  Agronomski fakultet, Institut za antropologiju, Sveučilište u Zadru – Odjel za sociologiju i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. Osnovna je namjera da se znanstvenici dodatno povežu s društvenim akterima koji ovoga puta djeluju na području Like. S ciljem da se istakne važnost, kako održivog razvoja kao suvremenog razvojnog modela, tako i procesa decentralizacije, ovogodišnji skup dodatnu težinu dobiva upravo zbog toga što se po prvi put organizira u jednom od područnih centara Instituta Pilar, Područnom centru Gospić. Upravo je zbog toga tematika Annalesa usmjerena na održivi razvoj i ruralna područja kao što je Lika, lokalne zajednice i tradicijska znanja u suvremenom kontekstu. Važnosti teme dodatno će pridonijeti izlaganja znanstvenika iz ranije spomenutih institucija.

S obzirom na činjenicu da Institut Pilar posebnu osjetljivost i napor ulaže u obrazovanje i osposobljavanje mladih znanstvenika, ovogodišnji je skup stavio naglasak upravo na mlade znanstvene novake i poslijedoktorande Područnog centra u Gospiću koji su u suradnji sa središnjicom Instituta i Gradom Gospićem organizirali ovo važno događanje.

Naposljetku ističem važnu ulogu Grada Gospića kao sponzora znanstveno-stručnog skupa Annales Pilar 2016. te im ovom prigodom srdačno zahvaljujem na povjerenju i prilici da naš skup, koji se održava u sklopu Dana održivog razvoja GORA/Lika, postane mjesto obilježavanja dvadeset i pete obljetnice osnutka Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

Ravnatelj Instituta Pilar
Prof. dr. sc. Vlado Šakić

i_love